Cụm công nghiệp Nam Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Dự án: Cụm công nghiệp Nam Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Diện tích: 16,8ha

Tổng mức đầu tư: 460Tỷ

Thời gian thực hiện: 2018- 2022

Project: Nam Khoai Chau industry area, Khoai Chau district, Hung Yen 

Area: 16,8 hectares

Total investment amount: 460 Billions

Construction time: 2018 – 2022