Dự án trường Âu Lạc Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Dự án: Dự án trường Âu Lạc

Diện tích: 19,96ha

Tổng mức đầu tư: …. Tỷ

Thời gian thực hiện:

Project:

Area: 

Total investment amount: 

Construction time: