Dự án khu đô thị sinh thái bắc city Xuân An Nghi Xuân Hà Tĩnh

Dự án: Dự án khu đô thị sinh thái bắc city Xuân An

Diện tích: 26,77ha

Tổng mức đầu tư: 871Tỷ

Thời gian thực hiện: