Dự án Đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Ngày 29/7/2021, UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) có quyết định giao danh mục lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đồi Nậm Cáy (thuộc thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà). Trong đó, việc lập quy hoạch được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hoá do Công ty Cổ phần đầu tư CIC (CIC Invest) tài trợ.

Bản quy hoạch dự án Đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Đồi Nậm Cáy khẳng định rõ kỳ vọng của tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng, hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng gắn với bản sắc “Cao nguyên trắng Bắc Hà”. Trên cơ sở đó tạo tiền đề thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội và du lịch địa phương.

Phối cảnh minh họa khách sạn trung tâm

Đồng thời, đây cũng là một trong số những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị Bắc Hà và định hướng nâng cấp thị trấn Bắc Hà lên đô thị Loại IV đến năm 2025 tại Đề án số 04-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai. Thực tế, việc phát triển, xây dựng lợi thế du lịch tại huyện Bắc Hà là một trong những mục tiêu cấp thiết mà lãnh đạo tỉnh Lào Cai luôn đặt trọng tâm trong những năm gần đây.

Góc nhìn từ bên thị trấn Bắc Hà sang dự án