Phong trào thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư CIC

Phong trào thi đua, khen thưởng đã trở thành một văn hóa tốt đẹp, luôn được Công ty Cổ phần Đầu tư CIC duy trì và phát huy với mong muốn xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh và năng động.

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình thực hiện các dự án của Công ty. Song, với sự tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo và quản lý, điều hành của Ban Lãnh đạo cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ CBNV Công ty Cổ phần Đầu tư CIC, công tác triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra đối với các dự án vẫn được đảm bảo tiến độ và đạt được những kết quả tích cực. Đạt được những kết quả nêu trên, một phần là do Ban Lãnh đạo Công ty đã quan tâm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực sự là động lực thúc đẩy, khuyến khích tập thể CBNV nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Dự án Shophouse và nhà ở thương mại CIC Luxury Lào Cai đạt được nhiều kết quả tích cực

Nhằm động viên CBNV trong Công ty thực hiện nhiệm vụ trong các dự án, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư CIC đã thống nhất phát động thi đua khen thưởng các CBNV hoàn thành tốt kế hoạch công việc được giao. Phong trào thi đua, khen thưởng của Công ty được xây dựng có kế hoạch và có tiêu chí đánh giá cụ thể làm cơ sở xét khen thưởng,  được triển khai hàng năm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CBNV trong Công ty. Ai cũng ra sức làm việc, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra.

Trong năm 2020 và 2021, Công ty xác định các dự án trọng điểm bao gồm: Dự án Shophouse và nhà ở thương mại CIC Luxury Lào Cai, Dự án Đường cao tốc BOT Hà Nội – Bắc Giang, Dự án Khu đô thị sinh thái Xuân An –  Hà Tĩnh và một số dự án khác. Mặc dù đang gặp khó khăn do đại dịch, các dự án vẫn được CBNV của Công ty tập trung hoàn thành tốt theo kế hoạch; trong đó, Dự án Shophouse và nhà ở thương mại CIC Luxury Lào Cai và Dự án Đường cao tốc BOT Hà Nội – Bắc Giang là hai dự án đạt được nhiều thành tựu nhất. Cụ thể:

− Với Dự án Shophouse và nhà ở thương mại CIC Luxury Lào Cai:

  • Phần hạ tầng nội bộ đã cơ bản hoàn thành.
  • Phần xây lắp đạt 70% khối lượng theo kế hoạch đề ra.
  • Đã tổ chức tiếp thị và triển khai bán hàng đợt 1.

Dự án Shophouse và nhà ở thương mại CIC Luxury Lào Cai nhìn từ trên cao

− Với Dự án Đường cao tốc BOT Hà Nội – Bắc Giang: Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, đang tiến hành sửa chữa hoàn thiện để nghiệm thu bàn giao và phối hợp BOT hoàn thiện hồ sơ các công việc tiếp theo.

Những thành tựu quan trọng này là kết quả của sự tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ của từng CBNV và sự phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban trong Công ty. Do đó, Ban Lãnh đạo Công ty quyết định khen thưởng bằng tiền mặt đối với các cá nhân cũng như tập thể CBNV đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, Ban Lãnh đạo đã trao thưởng cho Ban điều hành và các nhà thầu của các dự án nêu trên do có sự đóng góp lớn vào việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra và đảm bảo được tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh công tác khen thưởng cuối năm, trong các dịp lễ, tết, Công ty cũng tổ chức trao quà, trao thưởng bằng Quỹ phúc lợi của công ty cho CBNV nhằm động viên tinh thần và khích lệ sự học hỏi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong công việc của từng CBNV. Những sự động viên, khen thưởng này đã tạo động lực mạnh mẽ cho tập thể CBNV của Công ty hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao, vượt qua những thử thách trước mắt do ảnh hưởng của dịch bệnh để các dự án của Công ty luôn được đảm bảo đúng tiến độ.