Công ty Cổ phần Đầu tư CIC hỗ trợ xây dựng nhà ở nông thôn mới tại xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần đầu tư CIC đã ủng hộ vật liệu xi măng cho xã Minh Lương, huyện Văn Bàn để hỗ trợ 62 hộ sửa chữa nhà ở, đảm bảo cứng hóa nền nhà theo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai.

    Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư CIC trao quà cho người dân tại xã Minh Lương.

Lực lượng cán bộ công nhân của Công ty Cổ phần đầu tư CIC đổ nền nhà giúp 2 hộ gia đình ông La Văn Đợi và Vương Văn Mong ở thôn 3 Minh Hạ, Minh Lương, Lào Cai.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và Công ty Cổ phần đầu tư CIC giúp 52 tấn xi măng với tổng giá trị khoảng 65 triệu đồng. Xã Minh Lương đã thực hiện, hỗ trợ 62 hộ khó khăn về nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng.

Riêng trong ngày 03/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư CIC, xã Minh Lương huy động lực lượng cán bộ, công chức, công nhân, đoàn viên thanh niên, công an xã, dân quân xã đổ nền nhà giúp 2 hộ gia đình ông La Văn Đợi và Vương Văn Mong ở thôn 3 Minh Hạ.

Giúp người dân cứng hóa nền nhà sẽ góp phần để xã Minh Lương sớm hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, có 38 nhà đã làm xong, 24 nhà còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành trong thời gian tới. Trong năm 2022, chính quyền xã sẽ kết hợp với huyện sẽ tiến hành hỗ trợ tiếp các hộ dân trong diện khó khăn để hoàn thành tiêu chí nhà ở trong chương trình xây dựng nông thôn mới.