Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, Lô 4.6 NO, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Diện tích: 1.573 m2

Tổng mức đầu tư: 477 Tỷ

Thời gian thực hiện 2018- 2019

Project: Commercial center and office for leaseLo 4.6 NO, Le Van Luong, Thanh Xuan, Hanoi

Area: 1.573m2

Total investment amount: 477 Billions

Construction time: 2018 – 2019