Tòa nhà VP 203A Võ Thị Sáu, Quận 3 TP. HCM

Dự án: Tòa nhà văn phòng tại 203A Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Diện tích: 610m2

Tổng mức đầu tư: 182 Tỷ

Thời gian thực hiện: 2019-2021

Project: Office Building at 203A Vo Thi Sau str, District 3, HCM city.

Area: 610m2

Total investment amount: 182 Billions

Construction time: 2019-2021