Khu đô thị sinh thái Hợp Thành, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Dự án: Khu đô thị sinh thái Hợp Thành, Hợp Thành, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Diện tích 389ha