Lô V6A, V6B, V6C và V6D Khu đô thị mới Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội

Dự án: Lô V6A, V6B, V6C và V6D Khu đô thị mới Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội

Diện tích: 18.430m2

Tổng mức đầu tư: 382 Tỷ

Thời gian thực hiện: 2015-2018

Project: V6A, V6B, V6C, V6D lot – Van Phu urban area

Area: 18.430m2

Total investment amount: 382 Billions

Construction time: 2015– 2018