25A Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Địa điểm: 25A Hàng Khay, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Công ty hợp tác kinh doanh Đồng hồ cao cấp