150 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Địa điểm: 150 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Công ty hợp tác kinh doanh Thẩm Mỹ Viện