Đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang
Cập nhật: 25/07/2019 Lượt xem: 245


Dự án: Đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang
Gói thầu số 01,14A: 375 Tỷ 
Thời gian thực hiện: 2014-2016
Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng
Dự án cấp đặc biệt quốc gia, tuyến đường cao tốc Vtk=100km/h

Project:  Ha Noi – Bac Giang Highway
Bid packages No.01, No.14A: 375 Billions
Construction time: 2014-2016
Project had been completed and employed
National-level project in particular, highway Speed limit = 100km/h 
 
Gửi email In trang