Cơ cấu tổ chức
Cập nhật: 19/06/2020 Lượt xem: 848

    Ban Giám đốc

      Board of directors

      Ông Nguyễn Quyết Thắng

      Kiến trúc sư - Tổng Giám đốc Công ty

      Nguyen Quyet Thang, Mr          

      Architect, General Director

  
    Ông Phí Anh Dũng

      Thạc sỹ QT-KD - Phó Tổng Giám đốc Công ty

      Phi Anh Dung, Mr          

      MBA, Deputy General Director

      Ông Nguyễn Ðình Công

      Kỹ sư xây dựng - Phó Tổng giám đốc Công ty

     Nguyen Dinh Cong, Mr  

      Construction Engineer, Deputy General Director

      Ông Trần Quốc Toản

      Cử nhân K.tế - Phó Tổng giám đốc Công ty

      Tran Quoc Toan, Mr

      Accoutant, Deputy General Director
 

    Phòng Tổ chức-Hành chính

      Admin Dept.

      Bà Nguyễn Hải Nam

     Cử nhân kinh tế - Trưởng phòng

      Nguyen Hai Nam, Mrs

      Accoutant, Manager

    Phòng Tài chính - Kế toán

      Financial & Account Dept.

      Ông Trần Xuân Thăng

      Cử nhân K.tế - Phó phòng

      Tran Xuan Thang, Mr

      Accoutant, Manager
 

    Phòng  Ðầu tư

      Invest Dept.

      Ông Lê Tuấn Anh           

      Kỹ sư xây dựng–Phó phòng

      Le Tuan Anh, Mr

      Construction, Deputy Manager

    Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật

      Planning & Technical Dept.

            Ông Vũ Bá Thiện

            Kỹ sư xây dựng - Trưởng phòng

            Vu Ba Thien, Mr       

            Construction Engineer, Manager

    Các đơn vị trực thuộc

      Sub units

      Ðội thi công XD số 2/ Execute unit 2

            Ông Hoàng Quốc Toàn

            Kỹ sư xây dựng - Ðội trưởng

            Hoang Quoc Toan, Mr

            Construction Engineer, Manager

      Ðội thi công XD số 3/ Execute unit 3

            Ông Nguyễn Văn Minh

            Kỹ sư xây dựng - Ðội trưởng

            Nguyen Van Minh, Mr

            Construction Engineer, Manager

      Ðội thi công XD số 9/Execute unit 9

            Ông Nguyễn Trinh Út

            Kỹ sư xây dựng - Ðội trưởng

            Nguyen Trinh Ut, Mr

            Construction Engineer, Manager

      Ðội thi công XD số 10/Execute unit 10

            Ông Phạm Bá Vinh

            Kỹ sư xây dựng - Ðội trưởng

            Pham Ba Vinh, Mr

            Construction   Engineer, Manager

      Ðội thi công hạ tầng số2/Infrastructure Unit  2

            Ông Hoàng Quốc Tùng

            Cử nhân kinh tế - Ðội trưởng

            Hoang Quoc Tung, Mr

            Economic bachelors, Manager

      Đội thi công Điện, nước/Excute Electricity, Water

            Ông Nguyễn Tiến Tố

            Kỹ sư xây dựng - Đội trưởng

            Nguyen Tien To, Mr

            Construction   Engineer, Manager

 

Gửi email In trang